Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία μας «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (BOUSSIAS MEDIA) δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο υπ’ αριθ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός»).

Ο στόχος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου» ή «Πολιτική»), είναι να ενημερώσει αναλυτικά τους χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας https://subscription.boussiasmedia.gr/, αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σάς δίνει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας δίδετε ενδεικτικά κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, την επικοινωνία σας μαζί μας, την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία μας κλπ. Καθότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία στο μέλλον, σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες όταν αλληλεπιδρούμε μαζί σας, για παράδειγμα, σε ανακοινώσεις που παρέχονται σε ενημερωτικό υλικό μας, ή κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας.

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

1.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «BOUSSIAS MEDIA» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 125-127, Κτήριο Cosmos Center, Τ.Κ. 11524, με ΑΦΜ 801920191 / Δ.Ο.Υ Παλλήνης, τηλέφωνο: +30 210 7102452, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@boussiasmedia.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Αντωνία Κατσουλιέρη (εφεξής η «Εταιρεία» ή «BOUSSIAS MEDIA»). Μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

1.2. Στοιχεία επικοινωνίας:

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο +30 210 7102452, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 με 17:00

β) Email στο subscriptions@boussiasmedia.gr

2. Ποια δεδομένα μου υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία;

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη της είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνον εφόσον εσείς επιθυμείτε να μας τα παρέχετε και μόνον στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, τις παρεχόμενες από την Εταιρεία μας υπηρεσίες, καθώς και να αλληλεπιδράσετε μαζί μας.  

Για παράδειγμα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, την επικοινωνία σας με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας, την αγορά προϊόντων από την Εταιρεία μας ή την εγγραφή σας σε συνδρομητικές υπηρεσίες μας.

Πιο συγκεκριμένα:

· Όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν ή συνδρομητική υπηρεσία (περιοδικό, ενημερωτικό δελτίο κλπ.), μας χορηγείτε (είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά κατά περίπτωση) στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λήψη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, αλλά και την επικοινωνία μας μαζί σας για τη διαχείριση της συνδρομής σας, όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο), εταιρεία στην οποία εργάζεστε, θέση εργασίας, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας παραλήπτη (εάν το προϊόν ή η υπηρεσία αφορά άλλο φυσικό πρόσωπο), στοιχεία τιμολόγησης (Α.Φ.Μ. εταιρείας, Δ.Ο.Υ, αντικείμενο εργασιών επιχείρησης).

· Όταν ανοίγετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, μας χορηγείτε το ονοματεπώνυμο και το email σας. Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο και το email σας.

· Όταν κάνετε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, και εφόσον αποδεχθείτε τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας, λαμβάνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, τις προτιμήσεις σας και τα προϊόντα/υπηρεσίες που λαμβάνετε από την Εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και τηρούνται ανώνυμα, με τη μορφή στατιστικών στοιχείων.

3. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομιμοποιητική βάση επεξεργάζεστε τα προσωπικά μου δεδομένα;

(α) Παροχή συνδρομητικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περιοδικά και ενημερωτικά δελτία (newsletter) της Εταιρείας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας χορηγείτε κατά περίπτωση είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά με σκοπό την παροχή σε εσάς των συνδρομητικών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας (έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά και ενημερωτικά δελτία-newsletter). Στον σκοπό αυτόν της επεξεργασίας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η διαχείριση της αποστολής ενημερωτικού συνδρομητικού υλικού, η διαχείριση των συνδρομών και των αιτημάτων των συνδρομητών, η διαχείριση ακυρώσεων, υπαναχωρήσεων και λήξης συνδρομής, η επικοινωνία με συνδρομητές στο πλαίσιο της παροχής της συνδρομητικής υπηρεσίας, η διαχείριση πληρωμών και τιμολόγησης, οι ανανεώσεις συνδρομών, η ενημέρωση για τη λήξη της συνδρομής κλπ.

Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τα ανωτέρω είναι, κατά περίπτωση: (α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασής μας για την παροχή του συνδρομητικού περιεχομένου, (β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, ενδεικτικά των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων, (γ) το έννομο συμφέρον για την είσπραξη του τιμήματος συνδρομής και ανίχνευση τυχόν απάτης κατά το στάδιο της πληρωμής (προς το συμφέρον και των συνδρομητών).

Προσοχή! Εφόσον η αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας πραγματοποιείται για λογαριασμό άλλου παραλήπτη/φυσικού προσώπου, κατά την χορήγηση από εσάς των στοιχείων του παραλήπτη είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής του εντύπου - εφόσον πρόκειται για έντυπο, θέση εργασίας), δηλώνετε και εγγυάσθε ότι έχετε λάβει νόμιμα τη συγκατάθεση του εν λόγω παραλήπτη για την αποστολή τους στην BOUSSIAS MEDIA, της τελευταίας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε αξίωση του παραλήπτη ή τρίτου ή/και για οιαδήποτε προκληθείσα ζημία λόγω μη έγκυρης συγκατάθεσης.

(β) Εγγραφή - Δημιουργία Λογαριασμού - Διαχείριση Λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα

Όταν ανοίγετε λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα, επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόν τα προσωπικά σας δεδομένα που μας δηλώνετε για την εγγραφή σας και τη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση email. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το άνοιγμα λογαριασμού στηνιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν μυστικό κωδικό (password), τονοποίο θα θέσετε με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας για τηδημιουργία κωδικών. Η Εταιρεία μας δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο κωδικός,τον οποίο οφείλετε να διατηρείτε πάντοτε μυστικό και ασφαλή και να αποφεύγετετελείως την παραχώρησή του σε τρίτους, προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτεμη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση

Κατά το άνοιγμα λογαριασμού στο e-shop μας, έχετε τη δυνατότητα να εισέλθετε μέσω του προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, μας δίδετε πρόσβαση στο όνομα χρήστη του προφίλ σας στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στη διεύθυνση e-mail σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχείων που μας χορηγείτε είναι, κατά περίπτωση, η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα, η εκτέλεση σύμβασης για τη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα και διαχείριση του λογαριασμού σας, καθώς και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας, όπου αυτή απαιτείται για την πρόληψη απάτης και την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης του λογαριασμού σας.

(γ) Ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες της BOUSSIAS MEDIA

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δώσει, προκειμένου να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της BOUSSIAS MEDIA, να σας κρατούμε ενήμερους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, να σας αποστέλλουμε προτάσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν (ενδεικτικά περιοδικά και newsletter της BOUSSIAS MEDIA, εκδηλώσεις στις οποίες η BOUSSIAS MEDIA συμμετέχει ως Official Publication).

Η νομιμοποιητική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι:

- στην περίπτωση που είστε ήδη συνδρομητής μας, το έννομο συμφέρον της BOUSSIAS  MEDIA να ενημερώνει τους συνδρομητές και πελάτες της σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας που τους ενδιαφέρουν

- στην περίπτωση που δεν είστε πελάτης της BOUSSIAS MEDIA, η συγκατάθεση που χορηγείτε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε σημείο επαφής με την Εταιρεία μας.

(δ) Στατιστική ανάλυση για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών μας

Επεξεργαζόμαστε προς τον σκοπό αυτόν τα δεδομένα που θα έχουμε συλλέξει κατά την αλληλεπίδραση μαζί σας, ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποκειμένων.

Ο σκοπός αυτός της επεξεργασίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών, την καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση της ιστοσελίδας μας, του συνδρομητικού περιεχομένου, την έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, την έρευνα και αξιολόγηση προς βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων, την αξιολόγηση για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, προσφορών κλπ.

Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς επίσης και για τη βελτίωση της επιχειρηματικής μας απόδοσης και την ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.

* Όπου νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση, μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για το μέλλον, χωρίς κόστος, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία της Εταιρείας (βλ. ΕΔΩ), καθώς και μέσω του unsubscribe button που βρίσκεται στα ενημερωτικά email που λαμβάνετε από εμάς.

** Όπου νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε (βλ. και άρθρο 4 της παρούσας Πολιτικής) στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η Εταιρεία δικαιούται να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των υποκειμένων.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πώς μπορώ να τα ασκήσω;

Η Εταιρεία σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό, στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας:

α) Με τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο +30 210 7102452, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-17:00

β) Με αποστολή e-mail στο subscriptions@boussiasmedia.gr

Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 2016/679, είναι τα κάτωθι (υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση δικαιώματος στον Γενικό Κανονισμό):

• Δικαίωμα Ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14 Γενικού Κανονισμού)

• Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού)

• Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού)

• Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού)

• Δικαίωμα Φορητότητας (άρθρο 20 Γενικού Κανονισμού)

• Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21 Γενικού Κανονισμού)

• Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (άρθρο 22 Γενικού Κανονισμού)

• Άρση συγκατάθεσης (opt-out): Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον.

Εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).  

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους. Εάν το αίτημα που μας υποβάλατε είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να σας απαντήσουμε, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη του αιτήματός σας και θα σας ενημερώσουμε πόσο χρόνο θα χρειαστούμε (όχι περισσότερο από δυο (2) επιπλέον μήνες). Ενδέχεται, επίσης, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να ζητήσουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το αίτημά σας.

Εάν έχετε απορίες, ή χρειάζεστε περισσότερη επεξήγηση των δικαιωμάτων σας ή/και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

5. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που σας περιγράφουμε παραπάνω (βλ. άρθρο 3).

Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής και την υποβολή αιτήματός σας για διαγραφή των στοιχείων σας από τη βάση δεδομένων μας. Επισημαίνουμε ότι κάποια δεδομένα (π.χ. δεδομένα επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας) ενδέχεται να διατηρηθούν σε ανώνυμη μορφή για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

Η Εταιρεία μας θα διατηρήσει, εφόσον απαιτείται, τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που τυχόν απαιτηθεί μέχρις ότου παραγραφούν, βάσει της νομοθεσίας, τυχόν αξιώσεις ή μέχρι την αμετάκλητη δικαστική επίλυση αυτών, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις όπου η τήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης από τον νόμο.

6. Αποδέκτες των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους – Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

6.1. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες, όπως είναι όλως ενδεικτικώς εταιρείες παροχής υπηρεσιών email, εταιρείες διαχείρισης και φιλοξενίας ιστοσελίδας, πάροχοι πληρωμών, εταιρείες κούριερ κλπ., οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τους παρόχους υπηρεσιών και τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, φροντίζοντας τη δέσμευσή τους με τα βέλτιστα πρότυπα ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας.

6.2. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

6.3. Μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους παρόχους τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους παρόχους, θα πρέπει να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε. 

7. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων μου;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων – ενδεικτικά TLS 1.3, 128 ή 256 bit keys, SSL, Content Delivery Network, Cloudflare Firewall (WAF).

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο αυτής και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο (βλ. ΕΔΩ). Η Εταιρεία μας επιλέγει πάντοντε πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της ιστοσελίδας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

8. Πολιτική Cookies

8.1. Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για να είναι λειτουργική ή πιο αποδοτική, για τη βελτίωση της πλοήγησής σας, για να σας παρέχουμε τις πλήρεις δυνατότητες της ιστοσελίδας και για να διασφαλίσουμε την ορθή εμφάνιση του περιεχομένου.

8.2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ψηφιακή πλατφόρμα, τα οποία, στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως μέσο αναγνώρισης του υπολογιστή σας. Τα cookies που τοποθετούνται από τον κάτοχο της ιστοσελίδας ονομάζονται “first party cookies”. Τα cookies που τοποθετούνται από άλλους ονομάζονται “third party cookies”.

8.3. Με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα και ταλειτουργικά (session) cookies, τα cookies εγκαθίστανται μόνο εφόσον αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν στην εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να μην αποδεχτείτε τα cookies. Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθούν μόνον όσα cookies είναι απολύτως τεχνικά και λειτουργικά απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

8.4. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ποια κατηγορία cookies εξ αυτών επιθυμείτε να αποδεχθείτε και ποιες όχι (ή να ζητήσετε να μην εγκατασταθούν όσα cookies δεν είναι απολύτως τεχνικά απαραίτητα).

9. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Καθώς η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι μια δυναμική διαδικασία, κατά καιρούς ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να σας παρέχουμε κάθε στιγμή ακριβή, πλήρη και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας και για ποιους σκοπούς. Επιπλέον, πιθανώς να χρειαστεί να προβούμε σε αλλαγές στην Πολιτική, για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις.

Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα τακτικά, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.